September 19, 2009

٭
یاد تو در دل من طوفان به پا می‌کنه
تا ساحل زندگی با من شنا می‌کنه

پرونده‌ی بیست و یکم. لازم به ذکر است که تمام مطالب این شماره رو خودم نوشته‌م.

Labels: 
........................................................................................