November 23, 2009

٭
[قسمت اول]

توجه:
۱- خواهشمند است جهت رفاه حال خود خمس و زکات را قبل از سفر پرداخت نمایید.
۲- از آوردن ثروت، مقام، منزل، ماشین و موبایل حتی داخل فرودگاه خودداری کنید.
۳- حتماً قبل از حرکت به بستگان خود توضیح دهید تا از آوردن دسته‌گل‌های سنگین، سنگ قبر گران و تجملاتی و نیز مراسم پرخرج خودداری نمایند.
۴- جهت یادگاری قبل از پرواز اموال خود را بین فرزندان مشخص نمایید. (؟)

[تعلیق]

ادامه دارد...


 
........................................................................................