December 03, 2009

٭
از همین‌جا دست تمام کسانی رو که کرایه‌ی نفر باقی‌مونده‌ی تاکسی رو حساب می‌کنن تا من زودتر به مقصد برسم می‌بوسم.


 
........................................................................................