December 05, 2009

٭
زیاد خوشحال نباشید؛ زمان زیادی از آخرین باری که کلیپ «نوایی» از تلویزیون پخش شد نمی‌گذرد.


 
........................................................................................