December 07, 2009

٭
صرف این‌که کلمه‌ی ظالم «تاریخ‌مدنی» امروز به گوش هیچ کودک دبستانی‌ای نمی‌خورد، عدم وجود عدل در جهان را به‌خوبی نشان می‌دهد.


 
........................................................................................