December 31, 2009

٭
یه زمانی مردم از دیدن خیابون‌های پهن هیجان‌زده می‌شدن و اسم خیابونه می‌شد متراژ عرضش.
اون زمان خوشبخت‌ترین دوره‌ی تاریخ کشور بود.


 
........................................................................................