January 13, 2010

٭
اسم و آدرس یکی از هم‌کلاسی‌های قدیمی را که با هم رابطه‌ی خوبی نداشتند، در سایت گرداب وارد کرد.
در تمام مدت لبخند موذیانه‌ای به لب داشت.


 
........................................................................................