February 28, 2010

٭
معمای فردوس حاجیان، که گفته می‌شود یک و دو دهم درصد از مردم جهان می‌توانند به آن پاسخ دهند و با جمله‌ای شروع می‌شود در مورد این که اون چیه که اگه نباشه گل‌ها می‌میرن و ادامه‌ی کثافت‌کاری.


 
........................................................................................