February 03, 2010

٭
همیشه در جاده شماره‌ی موبایل پشت مینی‌بوس‌هایی را که می‌دید می‌گرفت و مزاحم می‌شد، و در پایان لبخند موذیانه‌ای می‌زد.


 
........................................................................................