March 04, 2010

٭
آیا می‌دانستید؟...

در برج ایفل دو میلیون و نیم پیچ به کار رفته است.
حس بویایی خرس تقریباً صد برابر قوی‌تر از انسان است.
هر سال حدود پانصد شهاب‌سنگ نسبتاً بزرگ به زمین برخورد می‌کنند.
روباه‌ها همه‌چیز را خاکستری می‌بینند.
زرافه تار صوتی ندارد و نمی‌تواند هیچ صدایی تولید کند.

دروغ چرا؟ نه نمی‌دونستم.


 
........................................................................................