March 11, 2010

٭
چند جمله هم خطاب به شنونده‌های افسرده. روان‌شناس‌ها می‌گن زندگی مثل یه زمین فوتبال می‌مونه...


 
........................................................................................