March 20, 2010

٭
هر کس سعی کند با نکته‌سنجی خاص خود برای مشاغل و افراد هفت‌سین درست کند، از من نیست.

ویژه‌نامه‌ی نوروزی (الکی) پرونده

Labels: 
........................................................................................