April 03, 2010

٭
خودش آشنای پاییزه و اما
برا خاطر تو از بهار سروده

سی و پنجمین شماره‌ی پرونده
در نظافت شهر خود کوشا باشیم.

Labels: 
........................................................................................