April 09, 2010

٭
به نظر من محتواهای جهان تموم شده و الآن دیگه فرم حرف اول رو می‌زنه.


 
........................................................................................