April 11, 2010

٭
ظرفیت آسانسور: چهار نفر.
ولی خانواده‌ی صمیمی بدون توجه به این مسأله و با گفتن این‌که «ما هر سه‌تامون یه نفر حساب می‌شیم» و خنده‌ای اندک، کار خودشان را کردند.


 
........................................................................................