April 15, 2010

٭
عجیب‌ترین حادثه‌ی زندگی من اینه که یه روز پشت میز مدادم از دستم افتاد و برای همیشه گم شد.


 
........................................................................................