May 05, 2010

٭
فکر این‌که بالاخره یه زمانی بچه‌ای توی دنیا وجود داشته که شغل مامانش خانوم‌بهداشت بوده، بارها من رو تا مرز خودکشی برده.


 
........................................................................................