May 12, 2010

٭
یکی از مزخرف‌ترین صحنه‌ها وقتیه که یه نفر توی کامپیوتر آهنگ گذاشته و همه زل زدن به مونیتور که بگن داریم گوش می‌دیم.


 
........................................................................................