June 02, 2010

٭
روز اول مهر، بعد از اولین کلاس دانشگاه، یکی از پسرها سه نفر دیگر را دور خودش جمع کرد و پیشنهاد داد که کلیپ‌های خنده‌دار موبایل‌هایشان را برای هم پخش کنند.

دوستی آن چهار نفر هر چند با فراز و نشیب همراه بود، اما تا پایان دوره‌ی کارشناسی ادامه یافت.


 
........................................................................................