June 06, 2010

٭
جوکی که از نظر من مورد بیشترین بی‌مهری قرار گرفته (بعد از مشروطه):
طرف بعد از عید فطر به دنیا میاد، اسمش رو می‌ذارن پست‌فطرت.


 
........................................................................................