June 21, 2010

٭
اگه حمید لولایی می‌دونست که بعد از ده سال هنوز بعضی‌ها با ادای خشایار مستوفی زندگی می‌کنن حتماً خیلی خوشحال می‌شد.


 
........................................................................................