July 06, 2010

٭
یکی از دوست‌هام سه گیگ نامجو داره.


 
........................................................................................