August 06, 2010

٭
چیپس‌هایی وجود داشت در بسته‌بندی‌های دراز و باریک نایلونی که قسمت باز آن را با یک مقوای تاشده و یک منگنه حل و فصل کرده بودند.
همین‌جوری بادشون افتادم گفتم یه چیزی بگم.


 
........................................................................................