October 15, 2010

٭
بعد از این که چشمم به روی حقایق دنیا باز شد، تمام فحش‌ها رو -که تا قبل از اون فقط به صورت قراردادی فحش بودن- مرور کردم و از فهمیدن معنی‌هاشون لذت بردم. اما هنوز که هنوزه، نتونسته‌م چرندی رو که در جواب «خفه شو» می‌گفتن رمزگشایی کنم.


 
........................................................................................