October 29, 2010

٭
قضیه‌ی رقص نور بالای ماشین‌های پلیس چیه؟
واقعاً ایرونیا دارن می‌شن عین عربا...


 
........................................................................................