September 20, 2011

٭
به نظرم این‌که چند تا داداش با هم وارد یه رشته‌ی ورزشی بشن و دسته‌جمعی بترکونن دیگه خیلی خز شده.


 
........................................................................................