March 08, 2013

٭
چند سال پیش یکی بود که خیلی با فیفتی‌سنت حال می‌کرد. از اون تیپ‌هایی بود که احتمالاً در جریانش هستید. ما هم واسه مسخره‌بازی به‌ش می‌گفتیم از پونصدتومنی چه خبر؟
این که بحران اقتصادی روی مسائل زبانی تاثیر بذاره چیز عجیبیه. اگه الآن ببینمش و قرار باشه محض تعارف راجع به گذشته حرف بزنیم، باید بگم از دوهزارتومنی چه خبر.‏


 
........................................................................................