January 22, 2006

٭
تا یادم نرفته این رو هم بگم که ۲-۳ روز پیش فهمیدم فحشی که به آرمین بسته بودم، اون‌قدرها هم بد نبوده. معنی‌ش می‌شه یه چیزی تو مایه‌های "از تیره‌ی سگ‌سانان". خیال‌م راحت شد که زیاد هم بی‌ادب نبودم!
البته یه فحش دیگه هم هست که هر جوری حساب می‌کنم نمی‌شه باتربیتی‌ش کرد :(


 
........................................................................................