March 17, 2006

٭
قصه‌های عامه‌پسند که جای این حرفا نیست [۲]

اگه توی این چند روز باقی‌مونده گندی بالا نیاد، با اطمینان خاطر می‌شه گفت که خیلی سال خوبی بود!
***


 
........................................................................................