March 14, 2006

٭
البته بعدش با چند نفر دیگه به این نتیجه رسیدیم که مزه‌ی پرتقال بعد از زدنِ مسواک، یکی از گند‌ترین طعم‌های دنیاست و گند خورد به کل این صحنه و احساس و...!


 
........................................................................................